The historical Mongeri House in Şişli, which is an important example of early Republican civil
architecture and currently home to the Bozlu Art Project’s artistic events, shall host the “Memory
Palaces” exhibit...
Read More Cumhuriyet döneminin önemli sivil mimari örneklerinden biri olan ve Bozlu Art Project’in sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapan Şişli’deki tarihi Mongeri Evi, 20 Nisan - 14 Ağustos tarihleri arasında Dr. Özlem İnay Erten ... Devamını Oku
MEMORY PLACES HAFIZA SARAYLARI 20 Nisan/April – 14 Ağustos/August 2021 Küratör/Curator: Dr. Özlem İnay Erten Erken Cumhuriyet döneminin önemli sivil mimari örneklerinden biri olan ve Bozlu Art Project’in
sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapan Şişli’deki tarihi Mongeri Evi, 20 Nisan - 14 Ağustos tarihleri
arasında Dr. Özlem İnay Erten küratörlüğündeki “Hafıza Sarayları” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.
Adını Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinden beri kullanılan, bilginin mekânlar üzerinden görsel
yolla hatırlanmasını sağlayan “Hafıza Sarayı” tekniğinden alan sergi, İtalyan asıllı mimar “Giulio
Mongeri”nin yaşamı ve “Mongeri Evi”nin tarihine odaklanarak arşivsel bilgiler eşliğinde mekân ve
bellek ilişkilerini sorguluyor. Sergi, Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtlarını
“Hafıza Sarayı” kavramı etrafında bir araya getiriyor.

“Hafıza Sarayları” isimli sergi, Sultan Abdülmecid döneminde (1839-1861) saray doktoru olan ve
Türkiye’de modern psikiyatrinin kurumsallaşmasında önemli rolü olan Dr. Luigi Mongeri’den (18151882) başlayıp, mimarlık tarihimizde iz bırakan önemli isimlerden biri olan oğlu mimar Giulio
Mongeri’nin (1873-1951) İstanbul’dan İtalya’ya uzanan yaşam öyküsünü ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında
Sadıkoğlu Ailesi için yapılan Mongeri Evi’nin “Pakize Tarzi Kliniği”, “Ataman Kliniği”, “Yüzyıl Işıl
İlkokulu” gibi isimler alarak zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koyuyor.

Küratör Dr. Özlem İnay Erten, sergide Giulio Mongeri’nin yaşamı ve Mongeri Evi’nin tarihini arşivsel
bilgi ve belgeler eşliğinde sunmayı amaçladıklarını söyleyerek, sergi konseptini oluşturan “Hafıza
Sarayı” kavramına Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtları aracılığıyla güncel sanat
pratikleri üzerinden bakmayı denediklerini belirtiyor. Erten, bu anlamda izleyicilerin alışılmışın dışında
bir sergi ile karşılaşacaklarının altını çizerek, “ev” kavramının pandemi süreciyle birlikte herkesin
zihninde farklı bir anlam kazanmasına da vurgu yapıyor ve serginin kurgulanmasıyla ilgili düşüncelerini-
şöyle özetliyor: Mekanların yaşam öyküleri de insanların yaşam öykülerine benzer mi? Mekanların
belleğiyle, belleğimizdeki mekanlar hangi noktada kesişir? gibi sorular eşliğinde anıların gölgesindeki
anıtsal mimari eserlere, kolektif belleğe dair izler üzerinden yaklaşmaya çalıştığımız sergide bu
düşüncenin yansımalarını güncel sanat pratikleri üzerinden deneyimlemek mümkün olacak.

Sergide yer alan fotoğraflar, belgeler ve sanat yapıtları tüm yaşanmışlıklara göz kırpan birer imge
olarak, sanatseverleri Türkiye’nin siyasi, sosyal ve kültürel değişimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.
Bu kapsamda Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtlarının da yer alacağı sergi, 20
Nisan - 14 Ağustos tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir.

Bilgi için: contact@bozluartproject.com
+90 212 233 7 233
Buradan Başlayın
Start Here
The historical Mongeri House in Şişli, which is an important example of early Republican civil
architecture and currently home to the Bozlu Art Project’s artistic events, shall host the “Memory
Palaces” exhibit curated by Dr. Özlem İnay Erten from April 20th to August 14th. Named after the
“Memory Palace” technique used ever since the time of Ancient Greek and Roman civilizations in
order to visually recall information through spatial environments, the exhibit invites viewers to
contemplate the life stories of Italian-born architect “Giulio Mongeri” and the “Mongeri House”,
pondering the nature of the relationship between space and memory. In it, the artworks of Meliha
Sözeri, Server Demirtaş and Evren Erol are assembled together around the concept of a “Memory
Palace”.

The “Memory Palaces” exhibit starts out with Dr. Luigi Mongeri (1815-1882), an imperial doctor in the
court of Sultan Abdulmacid (1839-1861) who played a major role in institutionalizing modern
psychiatry in Turkey, in order to unearth his son’s life story from Istanbul to Italy – namely, architect
Giulio Mongeri (1873-1951), who left his mark on our architectural history, as well as the transitions
undergone over time by the Mongeri House originally built for the Sadıkoğlu Family in the early years
of the Republic, to then become the “Pakize Tarzi Clinic”, “Ataman Clinic”, and “Yüzyıl Işıl Primary
School”.

Curator Dr. Özlem İnay Erten explains that their aim in preparing this exhibit was to shed light on Giulio
Mongeri’s life and the history of the Mongeri House with archival information and documents,
therefore attempting to approach the notion of a “Memory Palace” – the exhibition’s main concept –
from the perspective of contemporary artistic practices through Meliha Sözeri, Server Demirtaş and
Evren Erol’s artwork. Underlining the fact that audiences were in for an unusual exhibition, Erten-
highlights the variety of meanings the notion of the “home” has taken on in light of the pandemic,
summarizing her thoughts on the exhibition’s set-up in the following words: Approaching memory-laden
monumental works of architecture in light of clues as to the workings of collective memory, with
questions such as “Do the life stories of places resemble those of people? At what point do the
memories of places overlap with the places in our memories?”, this exhibition will allow its visitors to
trace this thinking in contemporary artistic practices.

As images hinting at what has been experienced, the photographs, documents and artworks in the
exhibit invite art-lovers to contemplate Turkey’s political, social and cultural transformations.
Featuring artworks by Meliha Sözeri, Server Demirtaş and Evren Erol, the exhibition will be on view at
the Bozlu Art Project Mongeri Building from April 20th to August 14th.

For further information: contact@bozluartproject.com
+90 212 233 7 233