Brera Güzel Sanatlar Akademisi tarafından G. Mongeri’ye verilen onur üyeliğiyle ilgili belge, 1912. (Anita Elagöz Arşivi)

Document regarding the honorary membership given to G. Mongeri by the Brera Academy of Fine Arts, 1912. (Anita Elagöz Archive)
SIRADAKI ODA
NEXT ROOM
Önceki oda / Previous Room İyi Bir Mimar İyi Bir Hoca Siradaki oda / Next Room Ana sayfa / main page